Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Beredskapsavdelingen, deltid

Rennebu brannstsjon

Ledig stilling som deltid brannkonstabel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har fast stilling som deltid brannkonstabel ved Rennebu brannstasjon i 2,5 % stilling.

Stillingsprosenten beskriver antall timer man øver i året, og i en 2,5 % stilling har man inntil 52 øvingstimer i året hvis en er røykdykker. Disse øvingene foregår på ettermiddag/kveld, pliktmessig oppmøte på alle øvelser. I tillegg til øvelsene vil det være utrykninger og oppdrag.

Arbeidsmengde vil derfor avhenge av antall utrykninger gjennom året. Alle brannkonstablene må ha hver sin radioterminal som brukes ved utrykning. Lønnen vil dermed variere litt, men den ligger på mellom 2500-5000 kr brutto pr. måned, så vil det kunne bli mer de periodene man har overtid og flere oppdrag. Man må også regne med å delta i en vaktordning under høytider/arrangement.

Til stilling i brannvesenet stilles det formelle krav til utdanning. Den som tilsettes må derfor være innforstått med å gjennomføre denne utdannelsen. Det stilles også beredskapsmessige helsekrav i.h.t fysiske retningslinjer for TBRT IKS og ifølge arbeidstilsynets helseundersøkelse, samt fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere.

 

Informasjon om de fysiske kravene finnes på vår hjemmeside. For de som tilsettes kreves politiattest.

Den som ansettes  bo og arbeide i rimelig nærhet til brannstasjonen, og ha en klar avtale om å kunne forlate hovedarbeidsgiver under utrykninger i arbeidstiden. Ta kontakt med leder for distriktet, Steingrim Falksete, om du har spørsmål rundt dette. Det er pliktmessig hold av privatbil. 

Det er ønskelig med førerkort kl. C og kode 160 for utrykningskjøring. Det er mulig å søke på stillingen dersom man på utlysningstidspunktet ikke innehar nødvendig kompetanse.

 

Vi kan tilby spennende og allsidige arbeidsoppgaver, godt miljø og god kompetanseutvikling. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling.

 

Har du spørsmål ta kontakt med Steingrim Falksete, tlf: 412 61 474

 

 

Del på:
Referansenr:
22/34517
Fylke:
Trøndelag
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
09.10.2022
Arbeidssted:
Rennebu
Kontaktpersoner:
Steingrim Falksete
mob: +47 41261474
Hjemmeside:
http://www.tbrt.no
Tilbake til toppen